Lisää työllisyyttä Suomeen!

Yhteisötakuu ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää työllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Yhdistyksen tavoitteena on erityisesti työttömien työelämään pääsyn tukeminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kääntäminen laskuun. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan päätöksentekijöihin, jotta työllisyys saadaan nousuun ja ihmisille mahdollisuus tulla toimeen palkkatyöllä

Toimintakykyä lisääviä henkkeita

Yhteisötakuu ry:n hankkeet hakevat ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ– ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeiden toiminta on luonteeltaan ennalta ehkäisevää, sillä tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

Yhteisötakuu on työllisyyden takuu.

Järjestötoimijana näemme jokaisen työllistymisen edistävän yleisesti hyvinvointia, ostovoimaa jatyömarkkinoita. Yhteisötakuu on työllisyyden takuu.

Ole yhteydessä!

Tukijoiden palvelut ja laskutus
tukijat@yhteisotakuu.fi

Työllistäjien työntekijäpalvelut
tyollistajat@yhteisotakuu.fi

Työntekijöiden työnhakupalvelut
tyopaikat@yhteisotakuu.fi

Palkka-asiat
palkka@yhteisotakuu.fi