Lisää työllisyyttä Suomeen!

Yhteisötakuu ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää työllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Yhdistyksen tavoitteena on erityisesti työttömien työelämään pääsyn tukeminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kääntäminen laskuun. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan päätöksentekijöihin, jotta työllisyys saadaan nousuun ja ihmisille mahdollisuus tulla toimeen palkkatyöllä.

Toimintakykyä lisääviä hankkeita

Yhteisötakuu ry:n hankkeet hakevat ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ– ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeiden toiminta on luonteeltaan ennalta ehkäisevää, sillä tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ– ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

Yhteisötakuu on työllisyyden takuu

Järjestötoimijana näemme jokaisen työllistymisen edistävän yleisesti hyvinvointia, ostovoimaa ja työmarkkinoita. Yhteisötakuu on työllisyyden takuu.

Yhteystiedot

 

Työntekijöiden työhakupalvelut 

Sirry lomakkeelle tästä 

Onko sinulla tarjota työtä työllistettäville? 

Siirry lomakkeelle tästä 

Palkka-asiat
palkka@yhteisotakuu.fi

Tukiasiat

Mikäli sinulla on varainhankintaan tai antamaasi

tukeen liittyvää asiaa klikkaa tästä

tai laita sähköpostia tukijat@yhteisotakuu.fi